عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– بخش اول : فرهنگ کیفیت محور

2-1-1- مفهوم وتعاریف کیفیت

کیفیت، واژه رایج و آشنایی می باشد که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به اقدام آمده می باشد . اما وجه مشترک تمام تعاریف سازگار کالا یا خدمات با انتظارات و نیاز های مشتریان می باشد به بیانی دیگر کیفیت وقتی به دست می آید که تولید خدمت، انتظارات مشتری( اعم از داخلی و خارجی ) را برآورد سازد. کیفیت از مشتری شروع می گردد و هر گونه توجه یا خدمت،بدون توجه مشتری الزاماً کیفیت را به دنبال ندارد . پس  بایستی نظر مشتریان را جویا و از نیاز های آنان به خوبی آگاه گردید وتولید یا خدمات را منطبق با آن  نیاز ها ارائه نمود.بشر در زمانی که کوشش در تولید کالا یا ارائه خدمات نمود به موضوع کیفیت توجه ویژه ای معطوف داشته می باشد شاید یکی از علت های مهم توسعه تکنولوژی و صنعت بر مبنای این اصل استوار می باشد که بشر هیچ گاه از وضع موجود راضی نبوده و همواره کوشش در بهبود وضعیت موجود داشته می باشد.

به گونه کلی تعاریف متعدد و گوناگونی در مورد کیفیت ارائه شده می باشد که عبارتند از:

کیفیت به عنوان درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد تعریف شده می باشد (روستا و دیگران، ١٣٨۵،٢٢٢ ).

کیفیت توسط مشتری تعیین می گردد، نه توسط تولید کننده. به عبارت دقیق تر، کیفیت مجموعه ای ازخصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت می باشد که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تأمین می کند.

جامعۀ کنترل کیفیت آمریکا واژۀ کیفیت را به صورت زیر تعریف کرده می باشد: “مجموعۀ ویژگی ھا وخصوصیات یک قلم کالا یا یک نوع خدمت که بتواند نیازھای عیان و پنهان خریدار را تأمین نماید(کاتلر و آرمسترانگ[1] ، ١٣٨۴،٨٧٧ ).

کیفیت هیچ مفهومی غیر از هر آن چیز که که مشتری واقعاً می خواهد، ندارد. سازمان استانداردهای بین المللی کیفیت را این گونه تعریف می کند: تمامیت ویژگی ها وخصوصیات محصول یا خدمات که توانایی برآورده کردن نیاز های مشتری را دارد.

سازمان ملی بهره وری سنگاپور اظهار می کند که کیفیت توسط مشتری تعریف می گردد نه تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت. به بیانی دیگر،کیفیت مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت می باشد که خواسته ها و رضایت مصرف کننده را تأمین می کند(سید جوادین، 1384، 36 ).

Ÿ در دهه 50 میلادی دمینگ و فیگن باوم مفهوم جدید کیفیت را اینگونه اظهار نمودند،

«کیفیت مفهوم وسیعی می باشد که تمام بخشهای مختلف سازمان نسبت به آن متعهد هستند. هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه می باشد و هدف نهایی آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نیاز مشتری با حداقل هزینه برای سازمان می باشد که منجر به افزایش قابلیت رقابت در سطح سازمانها می گردد» (کزازی، 1378، 25).

Ÿکیفیت یعنی انجام درست و صحیح  در دفعه اول و برای همیشه (مونیکا،  1998، 240)[2].

Ÿکیفیت یعنی درجه تطابق کالای تولید شده یا سرویس ارائه شده با نیاز مشتری(مهربان،1384، 25).

Ÿ کیفیت عبارت می باشد ازهرگونه صفت یا صفات خاص یا اقدام خاص یک فرآورده یا خدمت که بتوان با ارزیابی آن معلوم نمود که آیا فرآورده، یا خدمت با شرایط مشخص شده منطبق می باشد یا نه (یوجی آکاو ،1995، 21)[3].

از مجموع تعاریف ارائه شده پیرامون موضوع کیفیت می توان نتیجه گرفت که،

1- کیفیت توسط مشتری تعیین می گردد (تمرکز بر مشتری ).

2- کیفیت بایستی نیاز مشتری را تامین کند.

3- کیفیت چیزی می باشد که مشتری روی آن قضاوت می کند.

4- کیفیت به معنای تجمل و لوکس گرائی نیست.

5- هدف در کیفیت، افزایش کارائی سازمان با حداقل هزینه می باشد (حاجی شریف، 1374 ، 21).

[1]-Kotler& Armestrong

[2]-Monica Parzhnger

[3]-Uje Akao

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد