عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان

قسمتی از متن پایان نامه :

. ریسک کلاهبرداری و تاثیر آن بر بیمه

کلاهبرداری، ریسک جدی برای تمام بخش های مالی ایجاد می کند. در بخش بیمه، بیمه گران و بیمه گذاران هر دو، هزینه هایی را متحمل می شوند. زیان هایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد می شوند، منافع بیمه گران و به گونه بالقوه ثبات مالی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. برای جبران این زیان ها، بیمه گران حق بیمه ها را بالا می برند و این موضوع منجر به هزینه های بالاتری برای بیمه گذاران می گردد. کلاهبرداری می تواند اطمینان سهام دار و مصرف کننده را کاهش دهد. همچنین می تواند حسن شهرت تک تک بیمه گران، بخش بیمه و به گونه بالقوه، ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. ادغام و یکپارچگی رو به افزایش بازار های مالی و تعداد رو به رشد بیمه گران بین المللی فعال، کلاهبرداری و پیامدهای جهانی بالقوه آن را تبدیل به موضوع مهمی در سطح بین المللی می کند.پس کلاهبرداری الویت بالای را برای انجمن بین المللی ناظران بیمه[1] دارد. (خاکسار خیابانی،1391،22).

IAIS می خواهد تضمین کند که بیمه گران، آسیب پذیری خود در برابر کلاهبرداری را می شناسند و اقداماتی را برای به حداقل رسانی این آسیب پذیری ها اتخاذ می کنند.

2-7 . انواع ریسک های کلاهبرداری در صنعت بیمه

کلاهبرداری در هرسایز و ابعادی رخ می دهد. ساده ترین آن روشی می باشد که شخص با اقدام خود اقدام به کلاهبرداری ازبیمه گر می کند و در بعضی موارد گروهی از افراد از طریق یک عملیات پیچیده از داخل یا خارج شرکت اقدام به کلاهبرداری می کند.

2-8 .  کلاهبرداری داخلی ( شناسایی و پیشگیری)

کلاهبرداری داخلی : کلاهبرداری از(بیمه گر) شرکت بیمه در سطح مدیران ، کارشناسان و کارکنان عادی با همراهی یک سری افراد دیگر در داخل یا خارج شرکت. (دهقان زاده و رشیدی، 1392،19).

عوامل تحت تاثیر قرار دهنده آسیب پذیری بیمه گر نسبت به کلاهبرداری داخلی شامل موارد ذیل می گردد:

  • پیچیدگی بیمه گر: به احتمال زیاد، کلاهبرداری داخلی در شرکت های بیمه ای  دارای ساختار سازمانی پیچیده  اتفاق می افتد، در شرکت های که در آنها تفکیک فزاینده ای از مسئولیت ها یا فقدان تعیین هویت نزد بیمه گر هست.
  • سرعت نوآوری بیمه گر: سرعت تجارت مدرن، توسعه محصول و کامپیوتری کردن، فرصت های کلاهبرداری را افزایش می دهد.
  • سیاست های تبلیغ و پاداش دهی بیمه گر: اگر وضعیت و حقوق کارمند به برآوردن اهداف معینی بستگی داشته باشد، ممکن می باشد انگیزه ارتکاب کلاهبرداری بیشتر گردد.

[1] . International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 3- 1. هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث گردد شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران گردد زیرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و بهره گیری از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می گردد .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان  با فرمت ورد