دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8حدود مطالعاتی پژوهش

1-8-1 قلمرو مکانی پژوهش

 قلمرو مکانی پژوهش دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  در نظر گرفته شده می باشد.

1-8-2  قلمرو زمانی پژوهش

حدود زمانی پژوهش از تاریخ اردیبهشت 1393 تا آبان ماه 1393 در نظر گرفته شده می باشد.

 

1- 9 تعریف واژگان و اصطلاحات

فرهنگ کیفیت محوری: زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی به شمار می رود که هدف آن ارتقاءمستمر کیفیت می باشد(بازرگان، 1387).

توجه مثبت نسبت به تغییر: تعامل عواطف، شناختها و گرایشهای رفتاری با در نظر داشتن چیزی، فردی یا گروهی دیگر، یک رخداد یک فکر و مانند آن می باشد. توجه را پاسخ از پیش کسب شده کاملا موافق یا مخالف نسبت به یک چیز نیز تعریف کرده اند (1983Ruch,)

 نوآوری[1]: ریسک‌پذیری سازمان و رغبتی که به این امر نشان می‌دهد و اندازه تشویق افراد به خلاقیت و نوآوری می باشد.

بهبود مستمر کیفیت: دیدگاه یا نظری می باشد که بهبود را بصورت قدم به قدم وگام به گام دنبال می ‌کند

مدیریت دانش: مک کلند معتقد می باشد که مدیریت دانش یعنی بهره گیری خلاق و موثر و کارآمد از کلیه دانش ها و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان.به گونه اختصار مدیریت دانش فرایندی می باشد که سازمان ها ارزش دارایی های فکری خود را براساس دانش تولید می کنند (ملکی پور و همکاران،1392، 2).

سیستم مدیریت دانش: سیستم مدیریت دانش عبارت می باشد از فرایند خلق، جمع آوری، سازماندهی، اشاعه و کاربرد دانش در سازمان یا هنر خلق ارزش از دارایی های نامشهود سازمان (رهنمود و محمدی،1388، 39).

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی را به عنوان مجموعه نسبتاً یکنواخت از ارزش ها و اعتقادات، آداب و رسوم، سنت ها و شیو ه های پایدار می داند که توسط اعضای سازمان تسهیم  (انتقال) می یابد (بیدختی و همکاران،1389، 194).

تعاریف کاربردی مطابق با تعاریف نظری می باشد.

[1] – innovation

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد