عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده 1

فصل اول 2

کلیات پژوهش 2

1-1مقدمه 3

1-2 اظهار مسئله 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4- چارچوب نظری پژوهش 7

1-5-اهداف پژوهش 10

1-6-قلمرو پژوهش 11

1-7-سؤالات پژوهش 11

1-8-تبیین واژه ها و اصطلاحات 11

فصل دوم 14

مروری بر ادبیات پژوهش 14

2-1- مقدمه 15

2-2- طلا 15

2-3-تاریخچه جهانی طلا 16

2-4- تاریخچه طلا در ایران 17

2-5-تاریخچه صنعت طلا سازی در ایران 18

2-6-نظریه منشأ پیدایش طلا 19

2-7-اهمیت اقتصادی طلا 20

2-8- انواع ذخائر طلا 20

2-9-ذخائر جهانی طلا 23

2-10- کشورهای اصلی تولید کننده طلا 24

2-11-کانسارهای طلای شناخته شده ایران 29

2-12- کانسار طلای موته 32

2-13- اکتشاف معادن طلا 33

2-14- اکتشاف ذخائرآبرفتی ( پلاسرها ) 35

2-15- استخراج معادن طلا 36

2-15-1-روش استخراج روباز( Openpite ) 37

2-15-2-روش استخراج زیرزمینی 38

2-16- دانه بندی و خردایش 39

2-17- مرحله آسیاب کردن 40

2-18- تغلیظ 41

2-19-روش ثقلی یا گراویتی 42

2-20- فلوتاسیون 42

2-21- تشویه 45

2-21-1-نظریه تشویه 45

2-22- روش غالکاری یا غالگذاری سنتی 46

2-23- تئوری ملغمه 47

2-24- روش لیچینگ (CIP&CIL) 48

2-25- لیچینگ کپه ای 50

2-26-تئوری فرآیند بیولیچینگ 51

2-26-1- مکانیسم لیچینگ 51

2-27- هیدرومتالورژی 52

2-28-عناصر مزاحم در فراوری طلا 52

2-28- 1- اسیداسیون تحت فشار: 53

2-28-2- اکسیداسیون بیولوژیکی 53

2-29- آلودگی های زیست محیطی 54

2-30-تمهیدات و قوانین زیست‌محیطی معدن‌کاری در بعضی از کشورهای جهان 55

2-30-1-گزارش‌های اثرهای زیست محیطی 55

2-30-2-آژانس حفاظت زیست‌محیطی (EPA): 57

2-30-3-احیاء و آبادسازی: 57

2-30-4- مسایل ایمنی و زیست محیطی 58

2-31-بازار 59

2-31-1-دیدگاههای بازار 59

2-31-2-پنج بازار عمده 59

2-31-3-انواع بازار از دیدگاه رقابت 59

2-31-4-انواع بازار 60

2-31-5-بازار طلا 60

2-31-6-قیمت روز طلا 61

 

2-32-بهره وری 62

2-33-روش تحلیل سلسله مراتبی 64

2-34-تاپسیس فازی 65

2-35-روش استخراج وتولید درمجتمع طلای موته 66

2-35-1- واحد معدن (روش استخراج) 66

2-35-1-1- وضعیت زمین شناسی 66

2-35-1-2-استخراج  در معدن 66

2-35-1-3- حفاری : 68

2-35-1-4- آتشباری : 69

2-35-1- 5 بارگیری و باربری: 69

2-35-2- روش تولید طلادر کارخانه 70

2-35-2-1- واحد خردایش 71

2-35-2-2- واحد سایش 72

2-35-2-3- واحد لیچینگ 74

2-35-2-4- واحد اتاق طلا 75

2-35-2-5- اقدامات کنترل زیست محیطی فرایند تولید( سد های باطله) 77

2-36- مدل مفهومی پژوهش 80

2-37 پیشینه پژوهش 81

فصل سوم 84

روش‌ اجرای پژوهش 84

3-1 مقدمه 85

3-2 روش پژوهش 85

3-3جامعه آماری 86

3-4 ابزار گردآوری داده ها 86

3-5روش تجزیه و تحلیل داده ها 86

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش 93

فصل چهارم 95

تجزیه و تحلیل داده‌ها 95

4-1مقدمه‏ 96

4-2توصیف داده های پژوهشی 96

4-2-1 اطلاعات مربوط به جنسیت 97

4-2-2 اطلاعات مربوط به تحصیلات 98

4-2-3 اطلاعات مربوط به سن 99

4-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تأهل 100

4-2-5 اطلاعات مربوط به مسئولیت 101

4-2-6 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه 102

4-3 آزمون فرضیه ها 103

فصل پنجم 162

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 162

5-1مقدمه 163

5-2نتایج مربوط به سؤالات پژوهش 163

5-3پیشنهادات 166

5-4 پیشنهادات به محققین بعدی 167

5-5 محدودیتهای پژوهش 167

پیوستها 168

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منابع و ماخذ 196

منابع فارسی: 197

منابع لاتین: 198

Abstract: Error! Bookmark not defined.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.روشهای فرایند تولید طلا کدامند ؟

  1. 2. عوامل موثر بر انتخاب فرایند تولید طلا چه می باشند؟

.3روش های تولید طلا با در نظر داشتن معضلات تولید و با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی دارای چه درجه اهمیتی  می باشند ؟

4.چگونه می توان با بهره گیری از تکنیک تاپسیس فازی بهترین  فرایند تولید طلا را انتخاب نمود ؟

5. نیازها و خواسته های مشتریان  طلا چه می باشند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتری  با فرمت ورد