عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

بیمه مکانیزمی می باشد که از طریق آن به جای اینکه یک نفر مسئول جبران خسارت باشد، گروهی از افراد ( بیمه گذاران) به واسطه حضور شرکت بیمه اقدام به جبران خسارت می کنند. این اختراع عظیم بشر پیشرفت های بزرگی را در انجام پروژه ها و پذیرش و مدیریت ریسک ها به واسطه سرمایه های حاصل شده از خدمات بیمه گری باعث گردیده می باشد. هر تکنولوژی و خدمات جدید به همراه خود مخاطرات اخلاقی و اجتماعی نیز به ارمغان آورده می باشد که با ظهور بازار بیمه جذابیت های زیادهای ایجاد کرده می باشد.

دو طرف اصلی قرارداد بیمه، بیمه گذار و بیمه گر می باشند. بیمه گذاران از طریق خرید بیمه نامه به دنبال ایجاد پشتوانه مالی در زمان بروز خسارت یعنی ” برگشت به حالت قبل از خسارت ” هستند و شرکت بیمه نیز به  دنبال پر تفویی جذاب می باشد که نه تنها بتواند از عهده جبران خسارت ها بر آید بلکه حاشیه سود و بقای خود را نیز حفظ کند . علاوه بر اهداف مثبت بیمه گر و بیمه گذار ، افرادی نیز وجود دارند که با بهره گیری از دانش و تخصص خود به دنبال کسب سودهای غیر قانونی می باشند که این انگیزه موجب بروز کلاهبرداری بیمه ای در صنعت بیمه می باشد، پس مقابله با بروز این چنین ریسک هایی نیز به عهده این شرکت هاست ؛ هرچند بیمه گران به این وظیفه خود در تمامی زنجیره ارزش بیمه توجه می نمایند، اما کوشش آنها برای مقابله کافی نیست و نهادهای ناظر ، مقامات قضایی و بعضی اتحادیه ها و موسسات مستقل نیز در این امر به صنعت بیمه یاری می رساند.(دهقان زاده، رشیدی،1392،39).

کلاهبرداری جرمی می باشد مستقل و خطرناک که در آن از اعتماد افراد سوء بهره گیری می گردد. افراد به علت باور کردن اطلاعات غلط و هرآنچه که به آنها گفته می گردد با رغبت تبدیل به یک بشر مالباخته می گردند. کلاهبرداری نیازمند یک قربانی می باشد و درواقع بعضی از ویژگی های قربانیان ، ساده یا طماع بودن آنهاست که انجام کلاهبرداری را تا این حد ساده می کند. کلاهبردار آن چیزی را به قربانی می گوید که او مایل به شنیدن آن می باشد و یا پیشنهاد خود را به گونه ای مطرح می کند که برای وی جالب و جذاب جلوه کند. به همین علت می باشد که بسیاری از کلاهبرداری ها به صورت ارائه یک پیشنهاد برای معامله و یا نادیده گرفتن محدودیت محیط وفضای بازار رخ می دهند. (توجهی و حیدری،1387،26).

در صنعت بیمه نیز کلاهبرداری های متعددی دیده می گردد ، به این شکل که موضوعات بیمه شده خود تبدیل به ابزاری برای کلاهبرداران شده می باشد. کلاهبرداری بیمه ای، هر ساله خسارت های زیادی را به شرکت های بیمه تحمیل می کند. با وجود پیشرفت های فراوان در شناسایی این کلاهبرداری ها، هزینه های ایجاد شده برای شرکت های بیمه در اثر این کلاهبرداری ها در حال افزایش می باشد. (تریسا[1]،2010،19)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Terisa

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 3- 1. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث گردد شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران گردد زیرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و بهره گیری از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می گردد .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان  با فرمت ورد