عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد

قسمتی از متن پایان نامه :

)  شاخص ها عوامل بحرانی موفقیت

با در نظر داشتن اینکه ماهیت  پژوهش ؛ مربوط به مدل تصمیم گیری چند معیاره می باشد پس متغیرهای پژوهش به شاخص ها و عوامل تبدیل گردیده می باشد که در قالب چهار گروه  طبقه بندی شدند که به قرار زیر می باشد.

عوامل عملیاتی

 1. سرعت تحویل و ارائه خدمات و محصولات
 2. ارائه تسهیلات به مشتریان
 3. سهولت فرآیند خرید
 4. غنی بودن محتوای وب سایت
 5. جمع آوری اطلاعات مفید درمورد مشتریان
 6. در دسترس بودن ارائه خدمات در تمامی ساعات شبانه روز(7-24)
 7. پاسخگویی به سوالات مشتریان(بدون در نظر گرفتن بعد زمان-مکان)

عوامل فنی-تکنولوژیکی

 1. یکپارچگی تکنولوژیکی
 2. بکارگیری تکنولوژی مناسب
 3. زیر ساخت های فنی-مخابراتی
 4. سطح امنیت سیستم ها
 5. ارتقا زیر ساخت های موجود(مخابراتی-شبکه ایی)
 6. سهولت بهره گیری از وب سایت بانکداری الکترونیکی

عوامل مدیریتی -استراتژیکی

 1. طرفداری مدیریت ارشد
 2. سطح ریسک پذیری مدیران
 3. ساختار انعطاف پذیر سازمانی
 4. یکپارچکی فرایندهای کسب و کار
 5. رشد و ترقی فرهنگ تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی
 6. بازاریابی و توسعه بازارهای هدف
 7. منافع و سود از طریق کانال های الکترونیکی
 8. در دسترس بودن منابع (انسانی-غیر انسانی)

عوامل سازمانی

 1. ساختار سازمانی انعطاف پذیر
 2. نیروی انسانی متخصص و ماهر
 3. اطمینان از منابع و سرمایه های مالی
 4. سطح زیر ساخت های فنی
 5. تجربه مدیران همراه با مطالعه های حاصل از مطالعات تطبیقی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت  جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف می باشد

 • طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در بانکداری الکترونیک بانک ملت
 • تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت
 • توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بویژه در بخش ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)
 • انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید