عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و به کارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه ی خدمات می باشد. در دهه های اخیر  مفهوم تجارت الکترونیک بخصوص بانکداری الکترونیک به گونه جدی وارد موضوعات کسب و کار شده می باشد سازمان های پیشرو در اغلب صنایع با مدیریت و طراحی مجدد ساختار فرایندهای کسب و کار شاهد بهبود عملکرد در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان بوده اند.

به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری الکترونیکی موجب کاهش فاصله جغرافیائی وزمانی بین بانک و مشتری شده و همچنین کاهش هزینه های ارائه خدمات بانکی و نقل وانتقال پول و افزایش رقابت بین بانکها و بالا بردن کیفیت خدمات و در نهایت موجب تغییر ساختار هزینه ای بانک ها و بهینه شدن صنعت بانکداری کشور می گردد که به تبع آن ایجاد بستر مناسب و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری الکترونیکی مهمترین عامل پیشبرد اهداف ذکر گردیده می باشد.

با ورود سازمان ها به عصر اطلاعات و ارتباطات ،رقابت فشرده تر و پیچیده تر شده و تنها سازمانی می تواند به بقاء خود ادامه دهد ،که به بهترین شکل شرایط پیچیده محیطی و صنعتی را درک نماید و با شناخت کامل از خود ،مسیر تطبیق با عوامل متغیر را در پیش گیرد. هرچه سازمان بتواند بهتر خود را بشناسد ، بهتر می توان نقاط ضعف خود را جبران نموده و نقاط قوت را همانند اهرمی برای پرتاب به سمت اهداف مورد بهره گیری قرار دهد.

تخصص در زمینه های مختلف علمی و عملی نظر به کسترش روز افزون دامنه دانش و علوم مختلف ، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده می باشد . شاخه های فراوان منشعب از علوم گوناگون ، دقت و لزوم پیگیری در آنها تا حصول نتیجه مطلوب بسط فرعی آنها ، عمر کوتاه بشر و بسیاری از عوامل دیگر ، چاره ای پیش پای بشر ها باقی نگذاشته می باشد تا در مدت کوتاه زندگی خود تنها در یک یا دو رشته به پژوهش و تفحص و کنکاش بپردازد . (قندی و بدیعی ، 1382 : 31)

توسعه فناوری اطلاعات و ورود آن به زندگی روزمره، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و جهان را برای رقابتی جدید به تکاپو واداشته می باشد. در این راستا نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات تحول شگرفی در صنعت بانکداری ایجاد کرده می باشد.

کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمانهای خدماتی به شمار می طریقه. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمانها ضروری می باشد. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با در نظر داشتن مزایایی که ارائهی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته می باشد. در دنیای رقابتی امروز ارائهی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به خصوص بانک ها می باشد (Rust& Zahorik, 1993).

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمدهای که در زمینه های فناوری و توسعهی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته می باشد. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه ی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده می باشد. این امر موجب افزایش رقایب در صنعت بانکداری شده و ارائه ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته می باشد.

در ادامه این فصل به منابع مختلف در ارتباط با مفاهیم مربوط به بانکداری و سیر تحولات آن و همچنین مفهوم و ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه صاحب نظران مطالبی اظهار می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت  جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در بانکداری الکترونیک بانک ملت
  • تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت
  • توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بویژه در بخش ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)
  • انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد  با فرمت ورد