عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد

قسمتی از متن پایان نامه :

) بانکداری الکترونیک چیست؟

بانکداری الکترونیک را می توان بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی نمود.

بسیاری از وسایل ارتباطی والکترونیکی مانند موبایل، تلفن ثابت، کامپیوتر های شخصی،  لب تاپ ها،دستگاه های خود پرداز و پایانه های فروش در تکمیل پروسه بانکداری به این سبک مانند اطلاع رسانی ، ارتباطات وتراکنش داده ها  تأثیر مهمی را اعمال می کنند .

به بیانی دیگر بانکداری الکترونیکی بهره گیری از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی می باشد که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه بانک ها گردد. بانکداری الکترونیکی یک مفهوم عام برای توسعه خدمات بانکی می باشد و در نتیجه بر حسب امکانات و نیازهای بازار در زیر شاخه ها و انواع مختلفی ارائه می گردد که شامل :

 • بانکداری اینترنتی
 • بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن
 • بانکداری تلفنی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بانکداری مبتنی بر نمابر
 • بانکداری مبتنی بر دستگاه های خودپرداز
 • بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش
 • بانکداری مبتنی بر شعبه های الکترونیکی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت  جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف می باشد

 • طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در بانکداری الکترونیک بانک ملت
 • تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت
 • توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بویژه در بخش ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)
 • انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد  با فرمت ورد