شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام نوآوری

نوآوری خود به خود ایجاد نمی گردد. لازم می باشد برای تحقق نوآوری همه ی اجزای تأثیر گذار بر نوآوری در هماهنگی کامل با یکدیگر وارد اقدام شوند. از همین رو، مفهوم نظام نوآوری را آغاز لاندوال (1985) مطرح نمود. نظام نوآوری در واقع تعاملات بین بازیگران نوآوری برای به منصه ظهور رساندن یک ایده از مرحله ی ایده پردازی تا تولید، ارائه به بازار و تجای سازی را نشان می دهد ( قیدر خلجانی و عباسی1388).

در طول دهه های 1980 و 1990، بسیاری از پژوهشگران این عقیده شومپیتر را دنبال کردند که فرآیند نوآوری و انتشار تکنولوژی، یک ویژگی سیستمی قوی دارد. نقطه شروع بسیاری از این پژوهش ها تأکید شومپیتر بر ویژگی انباشتگی و وابسته به مسیر بودن نوآوری بود. یافته های قبلی() مبتنی بر این مراحل مختلف نوآوری به صورت بافتی از بازخوردها و حلقه ها می باشد و یک فرآیند خطی نیست، تمایل به مطالعه نوآوری در یک چارچوب سیستمی را تقویت را تقویت می نمود. Kline & Rosenberge,1986)در سال های پایانی دهه 1980، بسیاری از پژوهش ها بر جنبه های سیستمی را تقویت می نمود. در سال های پایانی دهه 1980، بسیاری از پژوهش ها بر جنبه های سیستمی نوآوری و انتشار آن و ارتباط بین عوامل اجتماعی، سیاسی و نهادی در شکل گیری نوآوری تأکید می کردند. اگرچه بسیاری از عوامل نهادی می توانند ابعاد جهانی داشته باشند، اما بیشتر این نهادها و عوامل نهادی ویژگی های قوی ملی و یا منطقه ای دارند. پس، برای در نظر گرفتن عوامل نهادی و سیاسی در تجزیه و تحلیل ها، ابعاد سرزمینی نوآوری و انتشار دانش به گونه طبیعی در معرض توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفت. موضوع اصلی در این زمینه چگونگی برقراری ارتباط بین فرآیندهای تکنولوژیکی و ابعاد سرزمینی می باشد. این رشته از پژوهش ها به دنبال مطالعه جنبه های مختلف فرآیند نوآوری در چهارجوب ادبیات نظام های نوآوری بود. سه رویکرد اصلی در این رشته از پژوهش ها قابل فرق از یکدیگر هستند:

الف) رویکرد نظام های ملی نوآوری که توسط فریمن، لوندوال و نلسون پایه گذاری گردید.

ب) رویکرد بخشی – تکنولوژیکی به نظام های نوآوری که توسط کارلسون استنکویچ، برشی و مالربا پایه گذاری گردید.

پ) رویکرد محلی – منطقه ای که در کارهای کوک، برازیک، دلاموت، پاکت نظاره می گردد.

که ما در این پژوهش فقط به تبیین مختصری از رویکرد محلی – منطقه ای بدین گونه بسنده می کنیم که:

رویکرد منطقه ای – محلی به نظام نوآوری

 مطالعه ی نظام های منطقه ای یا محلی نوآوری در سال های پایانی دهه ی 1990 در زمینه هایی نظیر اقتصاد صنعتی و اقتصاد منطقه ای رونق پیدا نمود. در مطالعه ی نظام های نوآوری در این رویکرد به عوامل نظیر اندازه و کیفیت عرضه ی محلی مهارت های فنی و مدیریتی، دانش ضمنی انباشته و سرریز دانش اهمیت زیادی داده می گردد. در ادبیات این رویکرد اصلاح محیط نوآور[1] ، یکی از مهم ترین مفاهیمی می باشد که به صورت زیر تعریف می گردد: مجموعه یا شبکه ی پیچیده ای از ارتباطات غیر رسمی در یک منطقه ی محدود

[1] – Innovative Milieu

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد