عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان

قسمتی از متن پایان نامه :

. کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارت( شناسایی و پیشگیری)

کلاهبرداری بیمه گذاران در زمان خرید یا در زمان ادعای خسارت؛ این نوع ریسک بیشتر در خرید بیمه نامه یا سازمان دهی یک خسارت واهی گربیانگیر شرکت بیمه می گردد؛(دهقان زاده و رشیدی، 1392،22)

کلاهبرداری می تواند هنگام صدور بیمه نامه یا خسارت اتفاق بیفتد. کلاهبرداری صدور بیمه نامه به هنگام انعقاد یا تجدید پوشش ها انجام می گردد که بعضی مصادیق آن عبارتند از :

  • کتمان اطلاعات هنگام در خواست پوشش خدمات بیمه ای جهت بدست آوردن پوشش بیمه ای یا پرداخت حق بیمه کمتر؛
  • کتمان عمدی قراردادهای بیمه ای موجود برای ریسک حوادث و اموال؛
  • ارائه پوشش بیمه ای برای ریسک های ساختگی و غیر واقعی.

بیمه گذار متعهد می باشد که هر گونه اطلاعات جدید در زمان اعتبار بیمه نامه که بر ریسک بیمه تاثیر می گذارد را به بیمه گر گزارش کند. با این تفاسیر مفهوم کلاهبرداری بیمه ای بیشتر مرتبط با بزرگنمایی عمدی خسارت یا خسارت های ساختگی و جعلی می باشد( کلاهبرداری در خسارت).(ویان و دی دن،2004،25).

روندهای ارزیابی خسارت بایستی توسط بیمه گران تدوین شوند. بیمه گران بایستی به هنگام رسیدگی به خسارات، ریسک کلاهبرداری این خسارت را نیز ارزیابی کنند.( جرالد سوابی[1]، 2011،39).

بیمه گران بایستی در نظر بگیرند که اهداف عملیاتی در راستای کارایی فرایند های ارزیابی خسارت و پذیرش مشتری ممکن می باشد مانع شناسایی کلاهبرداری شوند. کارایی فرایند ارزیابی خسارت و اندازه موفقیت شناسایی کلاهبرداری ممکن می باشد از طریق بهره گیری از روشهای خودکار مطالعه خسارت در مقایسه با پایگاه های داده های داخلی و یا خارجی و در مقاسیه با لیست نشانگان خطر افزایش داده شوند.( خیابانی ،1391،26).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیمه گرانی که از محاسبه گران خسارت یا واسطه ها برای ارزیابی خسارت بهره گیری می کنند نیاز به اثبات ویژگی ها و شایستگی خود دارند. بیمه گران ممکن می باشد تصمیم به محدود کردن حوزه اقدام محاسبه گران خسارات و واسطه ها بگیرند. ساختار حق الزحمه رسیدگی به خسارات نباید به نحوی ایجاد گردد که نقطه نظر بسیار مهم محاسبه گران خسارت ها  برای ( اندازه) خسارات یا زیان را کاهش دهد. بیمه گران بایستی پایگاه داده ای، حادثه ای خود را مستقر و حفظ نمایند. پایگاه داده ها دارای اسامی بیمه گذاران (پیشین)، مدعیان، ذی نفعان یا اشخاص ثالث می باشد به گونه بالقوه کوشش در کلاهبرداری بیمه گران داشته باشند.( انجمن ناظران بیمه،2006،27).

[1] . Gerald Swaby

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 3- 1. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث گردد شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران گردد زیرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و بهره گیری از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می گردد .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان  با فرمت ورد