عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد

قسمتی از متن پایان نامه :

) سطوح بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی را میتوان بر اساس دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار داد(گودرزی وزبیدی ،۱۳۸۷،۱۱۵) :

2-4-1) بانکداری الکترونیکی مصرف کننده [1] (در سطح مشتری)

مقصود از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده، آن بخش از بانکداری الکترونیکی می باشد که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد بهره گیری قرار می گیرد. به اظهار دیگر، آن بخش از بانکداری می باشد که مشتریان و مصرف کنندگان نهایی با آن سر و کار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی ابزارهای نظیر ماشین های خود پرداز (ATM)، پایانه های فروش (POS) و مشتمل بر بانکداری تلفنی، بانکداری خانگی / دفتری و بانکداری اینترنتی می باشد

2-4-2) بانکداری الکترونیکی بین بانکی [2]

انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک ها در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون انجام می گردد. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه، بهره گیری از شبکه سوئیفت [3] (SWIFT) می باشد. بانک های عضو در این شبکه بانک به راحتی میتوانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین المللی اقدام نمایند. سوئیفت به گونه معمول برای نقل و انتقال بین المللی پول بین بانک ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. علاوه بر سوئیفت، کشورهای پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بن بانک های خود از سیستم های داخلی نیز بهره گیری می کنند، بهطور مثال در کشور آمریکا از (CHIPS) [4]، انگلستان (CHAPS) [5]و مالزی از (RENTAS) [6]بهره گیری می گردد. در ایران نیز اطلاعات بانکی در سطح بین الملل و خارج از کشور از طریق شبکه بین المللی سوئیفت انجام می گردد،

[1] . Consumer Electronic Banking

[2] . Inter Bank Electronic Banking

[3] . اتحادیه جهانی مخابراتمالی بین بانکی

[4] . Clearing House Inter bank Payment system

[5] . Clearim, House Automated Payment system

[6] . Clearim, House Automated Payment system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت  جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف می باشد

  • طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در بانکداری الکترونیک بانک ملت
  • تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بویژه در بخش ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)
  • انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد  با فرمت ورد