عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد

قسمتی از متن پایان نامه :

ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی

وقتی که جامعه بزرگ می باشد، انجام سرشماری از دیدگاه آماری بندرت عملی می گردد. لذا ناگزیر از روش نمونه گیری بهره گیری می گردد. پاسخ های بدست آمده از یک نمونه به دقت انتخاب شده را می توان به کل جامعه تعمیم داد. انواع طرح های نمونه گیری را می توان به دو دسته نمونه گیری تصادفی و غیرتصادفی دسته بندی نمود. نمونه گیری تصادفی که به دو دسته تصادفی ساده و تصادفی دسته بندی شده یا خوشه ای تقسیم می گردد، چند مشخصه مهم دارد که عبارتند از؛

 • احتمال انتخاب هر عضو جامعه پیمایش در نمونه تحت پیمایش، مشخص می باشد
 • همه اعضای جامعه پیمایش شانسی برابر برای انتخاب شدن در نمونه را دارند
 • انتخاب هر فرد برای پیمایش، مستقل از انتخاب فردی دیگر می باشد(فیضی، ١٣٨٨)

با در نظر داشتن ویژگی هایی که درخصوص روش های نمونه گیری در بالا گفته گردید، در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد. به این ترتیب که لیست اعضای جامعه اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت استخراج شده و اعضای نمونه به صورت تصادفی از میان اعضای جامعه آماری انتخاب شده اند.

 

 

 

1-8)  شاخص ها عوامل بحرانی موفقیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه ماهیت  پژوهش ؛ مربوط به مدل تصمیم گیری چند معیاره می باشد پس متغیرهای پژوهش به شاخص ها و عوامل تبدیل گردیده می باشد که در قالب چهار گروه  طبقه بندی شدند که به قرار زیر می باشد.

عوامل عملیاتی

 1. سرعت تحویل و ارائه خدمات و محصولات
 2. ارائه تسهیلات به مشتریان
 3. سهولت فرآیند خرید
 4. غنی بودن محتوای وب سایت
 5. جمع آوری اطلاعات مفید درمورد مشتریان
 6. در دسترس بودن ارائه خدمات در تمامی ساعات شبانه روز(7-24)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت  جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف می باشد

 • طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در بانکداری الکترونیک بانک ملت
 • تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت
 • توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بویژه در بخش ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)
 • انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد  با فرمت ورد