عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

. پیدایش بانک وبانکداری

کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا[1] به معنی نیمکت مشتق شده می باشد. از آنجا که صرافان ایتالیایی آغاز در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، بعدها نیز موسساتی که این گونه معاملات را انجام می دادند ، به نام بانک معروف گردیدند. در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین با ردر سال 1267 هجری شمسی به وجود آمد. در آن موقع بانک ” شرق نزدیک” که یک موسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندین شهر ایران نمود  و بعد از آن بانک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی ایران بانک ایران و روس، بانک سپه که در واقع (اولین بانک ایرانی می باشد در سال 1304 با سرمایه و وجوه صندوق بازنشستگی افسران ودرجه داران ارتش تاسیس گردید)، بانک ملی  به وجود آمدند. (عنانپور خبر آبادی،1389).

بعد از انقلاب  به مقصود حفظ و حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، تاریخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب، کلیه بانک های خصوصی ایران، ملی اعلام گردید و جهت اداره و مدیریت بهتر و متمرکزتر بر نظام بانکی طرح ادغام بانک ها به صورت زیر انجام گردید:

  • بانک های تخصصی : به مقصود حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت ومعدن، بانک های خصوصی ملی شده و بانک های دولتی به صورت زیر ادغام گردیدند:
  1. بانک صنعت ومعدن : این بانک از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی ، توسعه و صنعتی و معدنی ایران ، توسعه و سرمایه گذاری ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده می باشد.
  2. بانک مسکن: این بانک از ادغام بانک های رهنی ایران ، ساختمان ، شرکت های پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان و پاسارگاد تشکیل شده می باشد.
  3. بانک کشاورزی: این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران ، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران و روستای تشکیل شده می باشد.
  • بانک های تجاری : جهت توزیع مطلوب فعالیت های اقتصادی در استان ها و شهرستان ها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری کشور به تبیین زیر تشکیل شدند: بانک ملی، بانک سپه، بانک ملت ، بانک صادرات. (عنانپور خبر آبادی،1389).
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Banca

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناخت مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
  2. تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

 

1-5. سؤالات پژوهش

  1. مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی کدامند ؟
  2.  رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی  با فرمت ورد