عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

زندگی بدون کار بی معنی می گردد، اما کار بی روح، زندگی را تباه کرده و می میراند.لذا مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه تنها در امو شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند(مقیمی،1386، 1).

بشر ها وارد دوران جدید و بی سابقه ای در زندگی خود شده اند ؛ دورانی که در آن، دنیا به­شدت در حال تغییر و تحول می باشد . سازمان ها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بی­نظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت تناقض نما، در رفت و آمدند.طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی تفاوت قائل شده می باشد و فعالیت های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا کرده می باشد (Biberman & Neal,2003,363).

پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی بشر می پردازد و جنبه های درونی حیات را امورخصوصی تلقی می کند که هر کس بایستی مطابق سلیقه خود به آن ها بپردازد . به دیگر سخن پارادایم مدرن، که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه بشر را به عهده گرفته می باشد، مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه ای را فراهم کرده می باشد تا بشر ها و به­خصوص بشر های غربی نوعی احساس نارضایتی و بی قراری داشته باشند . به همین دلیل می باشد که آن ها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین های معنوی، به­ویژه آیین های شرق آسیا نشان می دهند (شایگان، 1381،31).

از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی ودرونی در حال شکل گیری بوده می باشد . یکی از حوزه های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده می باشد، محیط کسب و کار سازمان ها می باشد (Milliman et al,1994). ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، درستکاری، وجدان، رادمردی وگذشت، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، ملاحظه، معناجویی در کار، همبستگی با همکاران، تشویق همکاران، احساس صلح و هماهنگی، نوع دوستی، و… به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار، همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند . به عقیده بسیاری از محققان، این پارادایم جدید محیط کار که برگرفته از فیزیک کوانتوم، علوم سایبرنتیک، نظریه آشوب، علوم شناختی، مذاهب و آیین های شرقی و غربی می باشد و در واقع عکس العملی به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن می باشد؛ پارادایم معنویت می باشد (Biberman & Whitty,1997). پس معنویت در سازمان ها پدیده نوظهوری می باشد که توجه بسیاری از صاحب­نظران مدیریت و سازمان و همچنین مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده می باشد .بر این اساس، بسیاری از آنان معنویت را به عنوان منبعی پایدار برای سازمان ها دانسته اند که می­تواند به آنها در زمانهای پرتلاطم و آشوب زده یاری رساند و تناقض­نمایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هر یک، آنان را به صورت مقتضی به کار ببندد، زیرا که سازمانها برای فعالیت مستمر در عرصه­های مختلف، نیازمند رفت وآمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثبات هستند (Cavanaugh,1999).

همچنین از متغیر های مهمی که دراین پژوهش به سنجش و تبیین آن می پردازیم، فرهنگ سازمانی می باشد.

‌عوامل‌ موفقیت‌ و اثربخشی‌ سازمانها همواره‌ موردتوجه‌ و محور کوشش‌ پژوهشگران‌ رشته‌ مدیریت‌ بوده‌ و موضوعهای‌ مختلفی‌ ازجمله‌ ساختار، فرایندهای‌ سازمانی، مسائل‌ محیطی، مزایای‌ رقابتی‌ و… موردتوجه‌ صاحب‌نظران‌ قرار گرفته‌ می باشد. لکن‌ در دو دهه‌ اخیر جنبه‌ جدیدی‌ از سازمان‌ به‌ این‌ موضوعها افزوده‌ شده‌ و آن‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ می باشد. کتابها و مقالات‌ بسیاری‌ در این‌ زمینه‌ نگاشته‌ شده‌ و بعضی‌ از آنها در سطح‌ بسیاری‌ مورداستقبال‌ قرار گرفته‌ می باشد.

‌نکته‌ مهم‌ مطرح‌ شده‌ در آنها، آن‌ می باشد‌ که‌ وجود هویت‌ مشترک‌ فرهنگی‌ اعضای‌ سازمانها، باورها، ارزشها و هنجارهای‌ رفتاری‌ مشترک‌ بین‌ آنان‌ موجب‌ انسجام‌ و یکپارچگی‌ در کوششهای‌ ایشان، تعهد درونی‌ آنها به‌ سازمان‌ و درک‌ روشن‌ از فلسفه‌ وجودی‌ و جهت‌گیری‌ اقدامات‌ آن‌ و درنتیجه‌ موفقیت‌ سازمانها می گردد.

‌به‌ عبارت‌ دیگر، به‌نظر آنان، موفقیت‌ چشمگیر سازمانهای‌ موفق‌ در عوامل‌ غیرملموس‌ قدرتمند در فرهنگ‌ سازمانی‌ آنها، ارزشها و باورهای‌ کارکنان‌ نهفته‌ می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش « تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم» می‌باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر بعد ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
  2. تعیین تأثیر بعد رهبری فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  3. تعیین تأثیر بعد مدیریت کارکنان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  4. تعیین تأثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  5. تعیین تأثیر بعد تاکید های استراتژیک فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
  6. تعیین تأثیر بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید