عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع تغییر

انواع تغییر را می توان از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داد که محقق از دیدگاه های مختلفی به معرفی آنها پرداخته می باشد. هنسن معتقد می باشد تغییر سه نوع می باشد که عبارتند از:

  1. تغییر برنامه ای: کوششی آگاهانه و عمدی در اداره رویدادها به نحوی که پیامدی با طرح قبل، به نتیجه ای که قبل از تعیین گردیده می باشد منجر گردد.
  2. تغییر خود جوش: نوعی دگرگونی می باشد که در کوتاه مدت، نشأت گرفته و از وقایع طبیعی و پیش آمدها تصادفی ظاهر می گردد.
  3. تغییر تکاملی: دگرگونی های بزرگ و کوچک، که در دراز مدت در یک سازمانی رخ می دهد.

 

2-1-2-4-ایجاد توجه های مثبت در کارکنان

علمای اجتماعی از رشته های گوناگون علمی مثل اینکهً در این نکته توافق دارند که توجه می تواند به عنوان یک گرایش و آمادگی برای پاسخگویی مطلوب یا نا مطلوب نسبت به اشیاء، اشخاص، مفاهیم، یا هر چیز تلقی گردد. پیامدهای توجه را می توان نظاره نمود، لیکن خود آن قابل رویت نیست، توجه عامل     پیش بین مهمی برای اقدام می باشد (میچل [1]، ترجمه شکر کن، 1383، 191).

تحقیقات اولیه، ارتباطی بین  توجه و رفتار فرض کرده اند که ارتباط آنها علت و معلولی می باشد و نگرشها هستند که تعیین می کنند افراد چگونه اقدام کنند. البته عقل سلیم نیز وجود چنین ارتباط ای را تایید می کند. اگر چه در اواخر دهه 1960، این ارتباط بین نگرشها و رفتار توسط یک سری از تحقیقات به چالش کشیده گردید (رابینز[2]، ترجمه امیدواران، 1385، 50).

[1]– Terrence R.Mitchell

[2]– Stephen P. Robbins

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد