عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

. کلاهبرداری بیمه ای[1]

واژه کلاهبرداری بیمه ای متضمن مفهومی می باشد که در طی آن از طریق یک اقدام غیر قانونی ( سو بهره گیری، جعل، تقلب و…) اقدام به مطالبه خسارت از شرکت بیمه می گردد. این موضوع اخیراً به عنوان  تهدیدی جدی برای شرکت های بیمه مطرح شده می باشد. کلاهبرداری بیمه ای علاوه بر تهدید شرکت های بیمه می تواند منجر به افزایش خطرات اخلاقی و مخاطرات اجتماعی در هر جامعه ای از طریق رفتارهای بیمه گذاران و افراد درگیر گردد که در بلند مدت هزینه های سنگینی را به صنعت بیمه تحمیل می کند.(دریگ[2]، 2002،29).

کلاهبرداری بیمه ای یک فریب عمدی[3] می باشد که توسط یک شرکت یا نماینده بیمه و یا توسط مشتریان با هدف کسب منفعت مالی انجام می گیرد. به گونه معمول کلاهبرداری شامل موارد کتمان کردن یا بزرگ نشان دادن خسارت واقعی، نادرست نشان دادن حقایق مرتبط با موضوع بیمه ، ادعای مربوط به جراحات بدنی یا خساراتی که هیچگاه رخ نداده اند ونیز صحنه سازی تصادفات می باشد.( لش و بیرز[4]،2008،42).

دریگ و همکارانش چهار اصل را برای تعریف کلاهبرداری اظهار کرده اند: کلاهبرداری بایستی عیان و عمدی باشد؛ علیه قانون باشد؛ در آن منفعت مالی وجود داشته باشد و اطلاع رسانی نادرست اتفاق افتاده باشد. (دریگ و همکاران[5]، 2006،51).

گیل و همکارانش[6]، (1994) کلاهبرداری بیمه ای را این گونه تعریف کرده اند: ” اعلام عمدی خسارت های جعلی، اعلام خسارت بیش از مقدار واقعی آن، یا هر روش دیگری برای به دست آوردن مبلغی بیش ازآنچه که بیمه گذار قانوناً مستحق در پیدا نمود آن باشد”. (گیل و همکاران، 1994؛ به نقل از کاظمی وهمکاران، 1390،39).

کلاهبرداری منحصر به رشته های بیمه ای خاص نبوده و در تمامی رشته های بیمه ای اتفاق می افتد. “کمیته بیمه گران اروپا” در گزارش سال 1996 خود تحت عنوان « راهنمای مقابله با کلاهبرداری بیمه ای[7]»  بر اساس تحقیقات و مورد کاوی های خود اظهار می دارد که رشته های بیمه ای که بیشتر مورد تقاضای عموم هستند و رایج تر می باشند از نظر تواتر یا از نظر میانگین هزینه در معرض کلاهبرداری هستند: مانند رشته بیمه اتومبیل. (آی و همکاران[8]،2010،24).

نفوذ اندک سیستم های اطلاعاتی در شرکت های بیمه یا حداقل گرایش کم  صنعت بیمه به بهره بردن از تکنولوژی های به روز، باعث ایجاد وضعیت نامتوازن در کسب اطلاعات و سو بهره گیری ازآن جهت کلاهبرداری بیمه ای می گردد. در یک تعریف کلی می توان گفت: « ریسک کلاهبرداری بیمه ای» منجر به ادعای خسارت واهی یا افزایش اندازه ادعا های خسارت از طریق  کلاهبرداری یا تحریف ذات یا ارزش خسارت یا کم جلوه دادن ریسک در زمان خرید بیمه نامه می گردد.این کلاهبرداری می باشد که جذابیت بسیار بالا و ریسک پایین برای مرتکب آن به همراه داشته و از سوی دیگر ، شرکت بیمه را نیز با پیچیدگی های زیادی روبرو می کند. تنها بعضی تحقیقات و آمار محافظه کارانه می باشد که نشان می دهد خطر کلاهبرداری در صنعت بیمه در حال گسترش می باشد. همچنین به دلیل دشواری کشف و ارزیابی کلاهبرداری ،هیچ نهادی اندازه و ابعاد آن ریسک را نمی تواند ارزیابی کند. (آی و همکاران،2010،65).

کلاهبرداری بیمه ای پدیده ای ناآشنا برای شرکت های بیمه نیست. نگرانی شرکت های بیمه از وقوع این پدیده در متن شرایط هر بیمه نامه ای قابل نظاره می باشد.( صحت و دیگران،1391،18).

[1] . Insurance Fraud

[2] . Derrig

[3] . Deliberate deception

[4] . Lesch &Byars

[5] . Derrig et al

[6] .Gill et al

[7] . The European Insurance Anti-fraud Guide

[8] . Ai et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 3- 1. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث گردد شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران گردد زیرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و بهره گیری از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می گردد .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان  با فرمت ورد