دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تاریخچه کیفیت

یکی از اشکال قدیمی کیفیت به 3000 سال قبل از میلاد برمی گردد، در آن وقت، بابلی ها از استاندارد کردن برای توزین و یا اندازه گیری کالا به صورت توافقی بهره گیری می کردند. یک کارگاه ریسندگی (1800 سال قبل از میلاد) نشان می دهد که این کارگاه دارای سه کارگر برای تهیه کتان، سه ریسنده، دو بافنده و یک نفر ناظر بوده می باشد. در قرن یازدهم میلادی درانگلستان قانون اصناف، حق بازرسی کیفیت کالای ساخته شده را به بازرسان کارمی دهد تا بدین وسیله در مورد آنهایی که محصولاتشان مطابق با کیفیت لازم نیست اعمال تنبیه کرده و بر روی کالاهای مرغوب مهر تأیید بزنند. تست مرغوبیت کالا عملاً در سال 1456میلادی از زمان هنری[1] ششم جهت اطمینان ازکیفیت کالا درانگلستان مرسوم گردید. در سال 1920 دکتر والتر شوهارت [2]محقق آزمایشگاه اعلام نمود که کنترل واقعی بایستی درفرایند تولید اعمال گردد نه فقط روی محصول اعمال گردد. از اواسط  دهه1950  تضمین کیفیت توسط دکتر اشیی کاوا[3] پیشنهاد گردید و در سال1951دکتر آرماند فیگن باوم تحولی در توجه کیفیت ایجاد نمود.

وکنترل کیفیت جامع[4] را جایگزین کنترل کیفیت آماری[5] نمود. جوران[6] در سال 1954 برای اولین بار کنترل کیفیت از دیدگاه مدیریت مطرح نمود (حاجی شریف، 1374،6-3).

شکل2-1: تاریخچه کیفیت در جهان

(حاجی شریف، 1374،6-3).

 

 

2-1-4- اهمیت افزایش کیفیت

چرا بایستی کیفیت محصولات تولیدی کارخانه ها را افزایش داد؟ بدون مطالعه  و مطالعه می توان به این پرسش پاسخ گفت، مطالعه اندازه واردات و صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که صادرات غیرنفتی بسیار کمتر ازمیزان واردات کشور می باشد. پس، افزایش کیفیت کالاهای تولید کارخانه های کشور درافزایش صادرات کالاهای غیرنفتی اهمیت فراوان دارد. ضمناً اگر ورود کالاهای مصرفی به بازار ایران آزاد گردد آیا بها، کیفیت و شیوه مدیریت کارخانه های تولیدی می توانند با شرکتهای واردکننده رقابت کنند؟ مقایسه به اصطلاح سرانگشتی در این زمینه نشان می دهد که، در چنین وضعیتی اندازه نیاز به کالاهای ساخت داخل کشور،

[1]-Henri

[2]-W.E.Shewhar

[3]-Ishikawa

[4]-Total quality contorol

[5]-Statisical Quality Control

[6]-Joseph Juran

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد