عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان

قسمتی از متن پایان نامه :

. ریسک کلاهبرداری واسطه( شناسایی و پیشگیری)

کلاهبرداری از طریق واسطه های بیمه ای که کلاهبرداری واسطه گران ( نمایندگان ، کارگزاران، کارشناسان مستقل و …) بر علیه شرکت بیمه ،بیمه گذاران و سایر ذی نفعان شرکت. (دهقان زاده و رشیدی، 1392،31).

واسطه های بیمه ، مستقل یا غیر مستقل، برای بیمه گری و تصفیه ی خسارات مهم اند. برای واسطه ها، نگهداری سوابق مشتریان بیمه گر امکان پذیر می باشد. پس واسطه ها در بعضی از مهم ترین فرایند ها و معاملات دخالت دارند و در مدیریت ریسک کلاهبرداری و عملیاتی بیمه گران سرنوشت ساز هستند.واسطه ها در مقام پرمسئولیتی بین خریداران بیمه و بیمه گران قرار دارند. در شرایطی که اعتماد ، عامل اصلی هر نوع معامله می باشد، این خطر هست که از این اعتماد سوء بهره گیری گردد. (خیابانی،1391،28).

بیمه گران بایستی تمامی مراحل منطقی را در نظر گیرند تا اطمینان حاصل کنند که واسطه های مورد بهره گیری آنان، استانداردهای مناسب بودن و شایستگی را دارا بوده و اقدامات کافی برای انجام و اداره درست کسب و کار را تنها به واسطه های تحت نظارت و کنترل شده اعطا نمایند و بایستی موارد ذیل را در نظر بگیرند:

 • داشتن رویه وسیاستی قابل استناد برای انتصاب واسطه های جدید؛
 • داشتن فرم درخواست و شرایط توافق کسب و کار که بایستی توسط واسطه ها تکمیل و امضا شوند؛
 • حصول اطمینان از اینکه فرم درخواست، متقاضی را ملزم به افشای حقایق مربوطه در باره خود می کند؛
 • داشتن سیاست کارآمد تحریم و تنبیه در صورت عدم پیروی واسطه از شرایط کسب و کار.( انجمن ناظران بیمه، 2011،32).

توافقات شرایط کسب و کار می توانند واسطه متقاضی را ملزم به تایید موارد ذیل کنند:

 • تایید نماید که معرفی کسب و کار به بیمه گران(طبق توافقنامه)، هیچ تعهد قانونی دیگر یا قواعد هیچ مرجع شایسته ای را در حوزه قضایی مربوطه نقض نمی کند؛
 • تایید نماید که در طی دوره توافق، واسطه تمام ثبت ها، اختیارات قانونی یا پروانه های اجباری را حفظ خواهد نمود و از تمامی قوانین قابل اعمال و مقرارت حوزه قضایی که در آن فعالیت می کند پیروی خواهد نمود؛
 • پیروی خود از کنترل ها، روندها و سیاست های ضد کلاهبرداری بیمه گر را تایید کنند.( انجمن ناظران بیمه ،2007،35).

بیمه گران به مقصود کاهش پتانسیل کلاهبرداری کارمزد، بایستی موارد ذیل را در نظر بگیرند:

 • عدم پرداخت کارمزد بیشتر از درصد معینی از حق بیمه پرداخت شده؛
 • نگهداری قسمتی از کارمزد عاید شده در سپرده موقتی هنگامی که با واسطه های جدید و ناشناخته سر وکار دارند؛
 • قائل شدن فرق عیان بین تامین بودجه واسطه ها و پرداخت کارمزد.( خا کسارخیابانی ،1391،29).

بیمه گران بایستی دارای کنترل ، روندها و سیاست های مستند مناسب برای نظارت عملکرد و کسب و کار واسطه ها باشند. این کنترل ها، روندها و سیاست ها بایستی به اطلاع واسطه ها برسند. عواملی که می تواند در نظر گرفته شوند شامل موارد ذیل هستند اما محدود به این موارد نمی شوند:

 • کیفیت کسب و کار، مانند اصول اخلاقی و ثبات اداره کسب و کار واسطه ها و یکپارچگی هیئت مدیره ، مدیریت و کارکنان آنان.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 3- 1. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث گردد شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران گردد زیرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و بهره گیری از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می گردد .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان  با فرمت ورد