دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف توجه

  • توجه[1]: عبارت می باشد از یک حالت گرایش ذهنی در بشر برای اقدام در جهت موافق و یا مخالف با یک شی معین و یا شیوه هایی از آمادگی در جهت مخالف و یا موافق با چیزها می باشد (جلیل خانی، 1385).
  • توجه بیانگر تعامل عواطف، شناختها و گرایشهای رفتاری با در نظر داشتن چیزی، فردی یا گروهی دیگر، یک رخداد یک فکر و مانند آن می باشد. توجه را پاسخ از پیش کسب شده کاملا موافق یا مخالف نسبت به یک چیز نیز تعریف کرده اند (1983Ruch,) که از طریق تبدیل به نیات رفتاری اثر می گذارد (رضائیان، 1380، 203).
  • از نظر ماکسول، توجه همواره پای تیم رهبری می باشد و در کارها تأثیر دارد. توجه چنان قدرتی دارد که می تواند تیم ها را به اوج برساند یا به زمین بزند (1385،14Michael Polanyi,).

موفقیت های کاری بیشتر به واسطه توجه تحقق یافته تا یافته های تکنیکی، مدیرانی که می دانند چگونه توجه مثبت و انگیزه در همکارانشان  ایجاد کنند، می توانند تیم های کاری کم تجربه را به بهره وری فزون تر و موفقیت سوق دهند. پس اولین مسئولیت هر رهبری حفظ توجه مثبت می باشد. اعضای یک گروه با توجه مثبت از اعتماد به نفس بیشتری سود می برند (چیمن، 1384، 80).

امروزه اهمیت عامل انسانی و تأثیر منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته می باشد تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از بشر به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد میشود. بدین لحاظ، امروزه سازمان ها برای بقا، انتظام و بالندگی خود می کوشند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد سریع، بهبود مستمر، کارآمدی، سود بخشی، انعطاف پذیری، انطباق پذیری، آمادگی برای آینده و برخورداری از جایگاه ممتاز در عرصه فعالیت خود نایل شوند. بدون این کیفیت ها، سازمان ها، واقعا غیر ممن می باشد که بتوانند در روبرو شدن با بهترین ها به صورت رقابتی و اثر بخش اقدام کنند ( عباس پور، 1384، 12-11).

در سازمانی همچون بانک­ها، این عنصر می تواند از اهمیتی دو چندان برخوردار باشد. (متین 1382، 145-143). اگر چه سلامت سازمانی، همان گونه که در ادبیات مدیریت مطرح شده، اکثراً به سلامت کارکنان وابسته می باشد اما یک تکامل تدریجی در بهره گیری از واژه ها و حرکت از سلامت افراد به سمت سلامت فرایندهای مدیریتی، فرهنگ و ساختار و در نظر داشتن عوامل روانشناختی، سازگاری با محیط کار، احساسات مطلوب کارکنان، رهبری، اعتماد، طرفداری متقابل، مسوولیت اجتماعی، تاثیر و. . . ایجاد شده می باشد (2008Traid et al,).

[1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد