عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

شاید تا حالا برایتان پیش آمده می باشد که وارد یک بانک شوید و با دیدن اینکه غالب کارمندان کار خود را با کمک رایانه انجام می دهند این سوال در ذهن تداع می گردد که آیا در این بانک هم از بانکداری الکترونیکی بهره گیری می گردد یا نه برای باز کردن این دوموضوع ازیکدیگر توضیحاتی لازم به ذکراست .

  • در اتوماسیون بانکی زیرساختهای بانکداری تغییر نکرده و صرفاً از کامپیوتر جهت آسان تر کردن محاسبات مربوط به حسابها بهره گیری می گردد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در بانکداری الکترونیکی زیرساختهای بانکی تغییرنموده و برای انتقال منابع نیازی به صدور اسناد کاغذی نمی باشد بلکه از طریق دستورهای کامپیوتری مشتری این اقدام انجام می گیرد.

آن چیز که در مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی قابل توجه می باشد، ویژگی فعال و آینده نگر بانکداری الکترونیکی می باشد. بانکداری سنتی با دیدی محافظه کارانه کوشش می نماید به شیوه های مختلف هزینه های بانکی را کاهش دهد، در صورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارایه جامع خدمات بانکی به دنبال توسعه و تحول با هدف جلب رضایت مشتری بوده و برای افزایش درآمد از طریق ارایه خدماتی که در قبال آنها کارمزد دریافت می دارد سیاستگذاری می کند. پس، در بانکداری الکترونیکی هر چند که کاهش هزینه های بانکی نیز مورد توجه قـرار می گیرد، اما اصلی ترین هدف، رشد درآمد بانک از طریق ارایه خدمات متنوع می باشد. در جدول (1) مقایسه تطبیقی بین ویژگی های بانکداری الکترونیکی سنتی را ارائه شده می باشد:

 

جدول2-1. مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداریسنتی

منبع:  انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی(1384)

 

 

2-7) جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک

در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری الکترونیک، ارائه اینگونه خدمات با شکست روبرو خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت  جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف می باشد

  • طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در بانکداری الکترونیک بانک ملت
  • تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) دربانکداری الکترونیک بانک ملت
  • توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بویژه در بخش ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)
  • انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکرد  با فرمت ورد