عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوآوری

2-1-3-1- تعاریف نوآوری

صاحب نظران جهان، با در نظر داشتن دورانی که در آن بوده اند و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور خود و یا وضعیت اقتصادی کل جهان در زمان خود، و همچنین بنا به تکنولوژی و شرایط حاکم بر آن دورانها و از همه مهمتر با عنایت به استنباطی که انجام تحقیقات خود در این خصوص داشته اند، و همینطور نگاهی که به نوآوری داشته اند، تعاریف مختلفی از نوآوری را بدین گونه اظهار نموده اند:

  • شومپیتر (1934)، نو آوری را این گونه تعریف کرده می باشد:
  • کالای جدید یا یک محصول با کیفیت برتر از انچه هست.
  • معرفی روش جدید تولید محصول و یا توزیع کالا.
  • گشایش یک بازار جدید
  • عرضه منبع جدید مواد خام یا کالای نیمه تولیدی
  • معرفی شکل جدیدی از سازمان اقتصادی.
  • دراکر (1985): نوآوری تنها به محصول یا سرویس محدود نمی گردد بلکه شامل تغییر در فرایندهای سازمانی نیز می گردد.
  • رابینز( 1991): فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش های جدید عملیات (طالب بیدختی 1383: 21).
  • پورتر (2001، 28): نوآوری یک نوع جدید از بجای آوردن چیزهایی می باشد که تجاری سازی شده اند. فرآیند نوآوری نمی تواند از محتوای رقابتی و استراتژیک یک سازمان جدا گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد