دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی : ایجاد فرهنگ کیفیت محوری بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  تاثیر معنی داری دارد.

فرضیه  فرعی اول: ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر، بر فرهنگ کیفیت محوری  در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  تاثیر معنی داری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی دوم: بهبود مستمر کیفیت ، بر فرهنگ کیفیت محوری  در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی   تاثیر معنی داری دارد.

فرضیه فرعی سوم: نوآوری ، بر فرهنگ کیفیت محوری  در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی تاثیر معنی داری دارد.

1-6 اهداف پژوهش

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش

دانش را در سطح سازمان به سریعترین و کارآمدترین شکل ممکن اجرا کنند.  دانش نیز همان صورت ذهنی ایده ها، واقعیت ها، مفاهیم ، داده ها و تکنیک های ثبت شده در حافظه بشر می باشد. که از مغز بشر سرچشمه می گیرد و مبتنی بر اطلاعاتی می باشد که با تجربه ، باورها و ارزش های شخصی ، همراه با تصمیم و اقدام وی ، دگرگون و بارور می گردد.  پس سازمان ها بایستی به گونه مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار بخشی و کاربرد، در محصولات و خدمات خود به کار گیرند

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر مطالعه و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت اندازه تاثیر ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت اندازه تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد