پایان نامه ارشد مدیریت گرایش(مالی):جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی

  عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی قسمتی از متن پایان نامه : . پیدایش بانک وبانکداری کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا[1] به معنی نیمکت مشتق شده ادامه مطلب…

مقاله پایان نامه ارشد:میزان جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی قسمتی از متن پایان نامه : . بازار یابی بازار یابی و مدیریت بازار، یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت می باشد ادامه مطلب…