پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش

  عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی قسمتی از متن پایان نامه : اظهار مسأله علت های عمده برای ورود مراکز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه ارشد:ارائه نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی قسمتی از متن پایان نامه : چکیده هدف این پژوهش” مطالعه تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش(بیمه مدیریت):اعتماد به بیمه و پیشگیری از کلاهبرداری

سایت منبع   عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان قسمتی از متن پایان نامه :  مدیریت ریسک های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع .  کلاهبرداری داخلی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه گرایش به معنویت در محیط کار مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم قسمتی از متن پایان نامه : مقدمه فرهنگ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه ارشد:میزان جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی قسمتی از متن پایان نامه : . بازار ادامه مطلب…

By 92, ago