عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایند های سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

در دنیای کنونی، سازمانی شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات و توانایی پاسخگویی سریع به آنها را نیز دارا باشد. سازمانها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اندکه رویکرد وظیفه ای در اداره امور، انعطاف و پویایی را از بین میبرد. سازمانهای وظیفه مدار به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویکردی که پیش روی رویکرد وظیفه ای به سازمانها پیشنهاد می گردد، رویکرد فرآیندی می باشد. لذا امروزه برای بقا و موفقیت بایستی رویکرد فرآیندی داشت و بایستی برعملکرد فرآیندها و مدیریت و بهبود آنان تمرکز نمود.

فرآیند عبارت می باشد از مجموعهای از فعالیتهای مرتبط یا تأثیرگذار که ورودی را به خروجی تبدیل میکنند و مدل سازی فرآیند یک روش سیستماتیک برای سازماندهی، مدیریت و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان می باشد. مدل سازی فرآیند، مدیریت و دیدن سازمان به صورت سیستمی از فرآیندهای چند وظیفه ای به جای وظایف عمودی میباشد به مقصود دستیابی به موفقیت در مدل سازی فرآیند، نه تنها ضروری می باشد که در نظر داشتن فرآیند در راس تمام فعالیتها و برنامه های سازمان قرار گیرد و سازمان برنامه و طرحی منظم را دراین زمینه تدوین و تعقیب نماید، بلکه لازم میباشد که عوامل کلیدی موفقیت مدل سازی فرآیند شناسایی و با یک روش و برنامه مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-4--1  هدف اصلی

مطالعه تأثیر مدل سازی فرایندهای اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش در سال 1393

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4--2 اهداف فرعی

1- مطالعه و شناسائی عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازی فرایندهای اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فرایندهای اداری جهت بهره برداری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایند های سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش  با فرمت ورد